Պևտինգերյան Քարտեզ. Արտաշատ

Prime Сasual Wear

Հայաստանը հիշատակվում է այնպիսի հինավուրց քաղաքակրթությունների կողքին, որոնցից շատերը հիմա գոյություն չունեն։ Եղել են ժամանակներ որ Հայաստանը իր աշխարհագրական դիրքով դարձել է արևելքի և արևմուտքի հատման ամենաբանուկ խաչմերուկը։ Համաշխարհային պատմագիտության մեջ շատ անգամներ է լուսաբանվում Հայաստանի տնտեսամշակութային կյանքը։      Մեծ հետաքրքրություն հարուցող վկայություններ կան հին Հայաստանի պատմական աշխարհագրության ու հասարակական-քաղաքական հարաբերությունների մասին: Դրանք թեև բազմաքանակ չեն, սակայն […]